Подготовка на автомобила за състезание

Автомобилният спорт е машинен спорт, което ще рече, че практикуването му е възможно само при наличие на един фактор – подходяща материална база И Магазин за авточасти и гуми за леки автомобили,
По-евтини авточасти.

При относително изравнени възможности на състезанието, несъмнено качествата на машината решават хода на спортните постижения.

Субективният фактор е в състояние да компенсира известни недостатъци на състезателната техника, но само в ограничена степен, т.к. нещата опират до логика на закономерностите, които са извън човешките възможности.

Следователно, за да се постигнат високи резултати в автомобилния спорт е задължително оптимално съчетаване между качества на човек и състезателна техника.

От: http://otlichnici.com/2017/04/25/въведение-в-управлението-на-автомоби, може да получите и насоки по въведение в управлението на автомобила.

Не подлежи на съмнение и положителната роля на добрия автомобил като средство за намаляване риска от аварии, катастрофи, водещи понякога до твърде тежки последици.

Тези основни изисквания определят една от специфичните особености на автомобилния спорт – успоредно с разностранната индивидуална подготовка, да се отделя внимание на състезателния автомобил. Дали тя ще се осъществи със собствени усилия или чрез нуждата от квалифицирана помощ е въпрос на лични възможности, но във всички възможни случаи се изисква немалко време и техническа работа.

Всичко това определя и крайния резултат.

 

 

 

 

 

Scroll to Top